สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

36281513 2008278275863216 2993740355913908224 n

สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

 pagecccccccccccc

     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายภาณุพงค์ เอื้อพูลผล นักเกษตร และ น.ส.บุษกร สุธนาอนวัช, เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 และสาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ ต.บางปลา หินมูล ไผ่หูช้าง อ.บางเลน และ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

310161v4