จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก.

36318558 2004901069582285 1724379998694932480 n

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าว ศพก.

 pagesssssssss

       วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

310161v4