เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

280698

เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

 pageoooooo

     วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยนายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในการรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบุรี

310161v4