ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม (23 มิ.ย. 61)

36257463 1819816018085769 5647545900164186112 n

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม

pagelklkl

    วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง,นางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา,นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จ.สมุทรสงคราม

310161v4