คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561

35820110 2000358743321836 361727226615431168 n

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561

 pagennnnnnnbb

     วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว อย่างเป็นทางการ ข้าวสุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561 นำโดย นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร และนายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ในพื้นที่ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ต.นางแก้ว อ.โพธาราม และ ต.ลาดบัวขาว และท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

310161v4