ร่วมจัดนิทรรศการงานField Dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

35922935 1813095285424509 3762725156154245120 n

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Field Dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

 pagenbnbnb

    วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางทัศนีย์ กำลังหาญ,นางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

310161v4