นำข้าวสารโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ไปมอบให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

35788267 1852702991457337 380484409653985280 n

นำข้าวสารโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ไปมอบให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

 pageddaas

      วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมกับนางสาวอัญชนา แก้วชื่น ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง นำข้าวสารซึ่งเป็นข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีดำเนินการปลูกในพื้นที่แปลงเรียนรู้ (โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย) ของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง มอบให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการทำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่โครงการฯของรอบถัดไป

310161v4