สำรวจข้อมูลค.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดครบวงจร ติดตามค. Good Rice Seed Shop

35744047 1985505864822300 945141174488793088 n

สำรวจข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดครบวงจร ติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop

 pagemmmmmmm

     วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางจุฑามาศ สงวนเเสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.ชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

310161v4