บรรยายเรื่อง การผลิตข้าวคุณภาพดีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย

35921770 1995424400481937 1818343751303561216 n

บรรยายเรื่อง การผลิตข้าวคุณภาพดีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย

 pagertrt

     วันที่ 18-19 มิถุนายน. 2561นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์. สีนวลมาก. นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ. เข้าร่วมบรรยายความรู้ เรื่อง การผลิตข้าวคุณภาพดีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.หนองกระทุ่ม และ ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี

310161v4