กิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก.

35741056 1987201358018923 4034584555787649024 n

กิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก.

 pagefffflkj

         วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

310161v4