สำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

35289626 1988892551135122 7315642671727378432 n

สำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

 pageeeewww

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายภาณุพงค์ เอื้อพูลผล นักเกษตร และ น.ส.บุษกร สุธนาอนวัช, เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับ ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว ตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 และถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน และ ต.บางปลา .นิลเพชร หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

310161v4