จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 2 จ.นครปฐม

35050226 1798239340243437 3450662577707679744 n

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 2 จ.นครปฐม

pagemmmmmm

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และลูกจ้างโครงการฯ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ บ้านคุณไชยยา วิมูลชาติ ตำบลไผ่หูช้าง อำบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ฯ

310161v4