เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561

34794713 1980585605299150 8098666569007104000 n

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561

 pageiiiiiiiiii

      วันที่ 8 มิถุนายน. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์. สีนวลมาก. นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

310161v4