ประสานงานกิจกรรมดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในศพก.

34536817 1772752339453263 4777116742646235136 n

ประสานงานกิจกรรมดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในศพก.

 pagegggdd

      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล เจ้าหน้าที่โครงการฯ ประสานงานกิจกรรมดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในศพก.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.อำเภอเมือง, กำแพงแสน, ดอนตูม, บางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

310161v4