สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

34089313 1970397336317977 7867432934314082304 n

สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

 pagerrrrrrr

       วันที่ 31 พฤษภาคม. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยน.ส.บุษกร สุธนาอนวัช, เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 และสาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ ต.บางปลา นิลเพชร หินมูล และทุ่งขวาง อ.บางเลน และกำแพงแสน จ.นครปฐม

310161v4