จัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเครือข่ายโครงการศพก. ด้านข้าว ปี 2561 ครั้งที่2

33945621 1959261137479612 2809374031420063744 n

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการศพก. ด้านข้าวร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ปี 2561 ครั้งที่2

 pagexxxx

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายกฤษณะ เฉลิมพล,นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ปี 2561 ครั้งที่2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

310161v4