สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

33402335 1962559787101732 6861197718350462976 n

สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

 pageggg

    วันที่ 24 พฤษภาคม. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยน.ส.บุษกร สุธนาอนวัช, และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 และสาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ ต.ไผ่หูช้าง2, แหลมบัว. อ.บางเลน,นครชัยศรี จ.นครปฐม และต้อง.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

310161v4