ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

33152702 2008684169166323 5863857809153589248 n

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

 pageeeeee

             วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.ศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร  นายภาณุพงศ์ เอื้อพูลผล นักเกษตรและน.ส.บุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 ณ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เก็บเอกสารแบบสำรวจเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

310161v4