กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

32984772 1776526579081380 4785010673492951040 n

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 bbbbbbbbba

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างโครงการฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4