ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

32878781 1863541420364407 4810415499538071552 n

ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

 aaaaaaab

      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร และนางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่เพื่อไปติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 พร้อมด้วยนางสาวอรสา ขัตสากาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว มาดำเนินการติดตามงานนิเทศโครงการฯ ที่ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตำบลสวนแตง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง และตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

310161v4