ติดตามและติดตั้งป้ายพันธุ์ข้าวกข43 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

32718467 1815207281873575 707678686165336064 n

ติดตามและติดตั้งป้ายพันธุ์ข้าวกข43โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

 rrttttww

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกฤษณะ เฉลิมพล เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 และติดตั้งป้ายพันธุ์ข้าวกข43 ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมทั้งติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 310161v4