งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

32235409 1689932107767018 6525697490484723712 n

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 pagkjjkjkhj

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวรายงาน งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายปรีชา กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรม การเสวนา เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และมีสถานีถ่ายทอดความรู้ 3 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เช่นไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก การใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กและแปรรูปข้าวเป็นแป้ง
สถานีที่ 2 การลดต้นทุนในการผลิตข้าว โดยสาธิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม 
สถานีที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว เช่น การสาธิตการใช้เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การสาธิตการไถกลบตอซัง  ข้าวสาธิตเครื่องพ่นยาสมัยใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการทำนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว พัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน และการลดต้นทุนการผลิตข้าว

310161v4