ตรวจประเมินแปลงปลูกข้าว พันธุ์ กข43 และส่งมอบใบรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

32207818 1742269195852540 4479822465081540608 n

ตรวจประเมินแปลงปลูกข้าว พันธุ์ กข43 และส่งมอบใบรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

pagegchdgvfjfc

       วันที่ 10 พ.ค. นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.พินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส. ชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ, นางแสงตะวัน ไชยสอน และน.ส. สุภาวดี วงศ์ภมร เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ และตรวจประเมินแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 (นาปรัง ปี 61) ณ กลุ่มเกษตรกร ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พร้อมนี้ได้ส่งมอบใบรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้แก่นายบรรพต มามาก ณ ศพก.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

310161v4