ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดำนา และลงสำรวจพื้นที่ในการจัดงานรณรงณ์ลดต้นทุนข้าว

31754562 1758017000932338 3112125296862560256 n

ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดำนา และลงสำรวจพื้นที่ในการจัดงานรณรงณ์ลดต้นทุนข้าว

 pagelpioup

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณิภาพร เกตุแก้วและนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมการสาธิตการดำนา ณ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม และลงสำรวจพื้นที่ในการจัดงานรณรงณ์ลดต้นทุนข้าว ในวันที่ 11 พ.ค.61 ณ ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

310161v4