ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP พันธุ์ กข43

31709622 2090534304536648 7966009194035806208 n

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP พันธุ์ กข43

 page4324432

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP พันธุ์ กข43 และติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

310161v4