ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ (Q)

31682445 1937241616300216 8905422505649373184 n

ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ (Q)

 page8763567

         วันที่ 30 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ (Q) คณะที่ 1 คณะผู้ตัดสินใจ ให้การรับรองสถานที่ จำหน่าย สินค้า Q จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

310161v4