ประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

112420

ประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 page1092

     วันที่ 30 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและจ้างเหมารายเดือน/รายวัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4