ติดตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในเรื่องการกำจัดวัชพืช

1519

ติดตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในเรื่องการกำจัดวัชพืช

 page35664

      วันที่ 27 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ให้คำแนะนำและติดตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในเรื่องการกำจัดวัชพืช ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ต.เขากะปุ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

310161v4