ลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตข้าวที่ดีGAP ส่งมอบใบรับรองข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

31421578 1842392072479342 3867403503546662912 n

ลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตข้าวที่ดีGAP ส่งมอบใบรับรองข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

 page897

        วันที่ 27 เมษายน 2561 นางอัญญากร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร และนางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตข้าวที่ดี GAP และกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.นิลเพชร ต.หินมูล ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม และส่งมอบใบรับรองข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่ ต.ครองโยง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

310161v4