ชี้แจงเกษตรกรโครงการไทยนิยมยั่งยืน เรื่องการเลือกวิชาที่จะเข้ารับการอบรม

sdfgdrhbl

ชี้แจงเกษตรกรโครงการไทยนิยมยั่งยืน เรื่องการเลือกวิชาที่จะเข้ารับการอบรม

page264621

          วันที่ 26 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเรื่องการเลือกวิชาที่จะเข้ารับการอบรม ณ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

310161v4