ตรวจเเปลงอย่างเป็นทางการข้าว กข๓๑ ฤดูเเล้ง ปี๒๕๖๑ รุ่น๒

31277568 1931781813512863 8229589335840668101 n

ตรวจเเปลงอย่างเป็นทางการข้าว กข๓๑ ฤดูเเล้ง ปี๒๕๖๑ รุ่น๒

 012

       วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจเเปลงอย่างเป็นทางการข้าว กข๓๑ ฤดูเเล้ง ปี๒๕๖๑ รุ่น๒ ประกอบด้วย น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.ชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละน.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเเปลงอย่างเป็นทางการข้าว กข๓๑ ฤดูเเล้ง ปี๒๕๖๑ รุ่น๒ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางเลน ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

310161v4