ลงพื้นที่ตรวจประเมินการขอรับรองการผลิตข้าวคุณภาพ GAP พันธุ์ กข 43และสุ่มตัวอย่างข้าวของเกษตรกรสุ่มตัวอย่างข้าว

31229269 2051064014966316 8725007632672227328 n

ลงพื้นที่ตรวจประเมินการขอรับรองการผลิตข้าวคุณภาพ GAP พันธุ์ กข 43และสุ่มตัวอย่างข้าวของเกษตรกรสุ่มตัวอย่างข้าว

10201

        วันที่ 24 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางแสงตะวัน ไชยสอน และนางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่เพื่อไปตรวจประเมินการขอรับรองการผลิตข้าวคุณภาพ GAP พันธุ์ กข 43 ที่ตำบลไร่โคก , ตำบลหนองกะปุ , ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และติดตามให้คำแนะนำ สุ่มตัวอย่างข้าวก่อนและหลังปรับปรุงของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

310161v4