ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว และจ่ายเมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31

31166940 1978403672194373 739820421817303040 n

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว และจ่ายเมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31

 952ikjjju

       วันที่ 24 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 ณ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ่ายเมล็ดพันธุ์ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 แล้ง/61 รุ่น3 ต.วังไคร้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ กิจกรรมบริหารศัตรูข้าว ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

310161v4