ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

31180220 1749969035070468 235065978176667648 n

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 748743

     วันที่ 24 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว และนางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และร่วมประชุมหารือเรื่องจัดงานรณรงณ์ลดต้นทุนข้าว ในวันที่ 11 พ.ค.61 ณ ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

310161v4