ประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จ.สมุทรสงคราม

31229267 1929934267030951 7417649039741946259 n

ประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร .สมุทรสงคราม

55uhcfh

     วันที่ 24 เมษายน. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์. สีนวลมาก. นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ. เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี.นายอานัติ. วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 4 และ 5 เป็นประธาน

310161v4