เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและสุ่มตัวอย่างข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี

31131040 2048666845206033 6139893935633334272 n

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและสุ่มตัวอย่างข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี

 jdfiogjh

   วันที่ 23 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร และนางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่เพื่อไปสุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และติดตามให้คำแนะนำ สุ่มตัวอย่างข้าวก่อนและหลังปรับปรุงของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

310161v4