ประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม

31164107 1928987060459005 7882427671240982575 n

ประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ จ.สมุทรสงคราม

 yuiii

       วันที่ 23 เมษายน. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตาม แนะนำ และประสานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 4 และ 5 เป็นประธาน

310161v4