เข้าร่วมประชุมแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง

31171190 1749538275113544 1608249838267269120 n

เข้าร่วมประชุมแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง

 fgdj cj

       วันที่ 23 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง ณ หมู่ 3 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

310161v4