จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche market)

31113997 1746863328714372 6553384670740873216 n

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche market) 

 ghfj

      วันที่ 21 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ,นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche market) อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี

310161v4