ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว

30726645 360018537835958 3857838048737755136 n

ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว

 468648

      วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 3 ณ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

310161v4