ตรวจและติดตามการดำเนินงานคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

30726201 1923613384329706 3072273874512030201 n

ตรวจและติดตามการดำเนินงานคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

 5686856895

         วันที่ 18 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลังฯ ตรวจและติดตามการดำเนินงานคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

310161v4