สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

30738296 1971299139571493 4129416514560327680 n

สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

 1212121

วันที่ 17 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 ณ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และวัดต้นข้าว กข61 อายุ 30 วัน ภายใต้โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2 ณ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

310161v4