ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองเตียน

S 8609820

ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองเตียน

redsfehdg

                วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยงผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวระวิวรรณ บุญธรรม และนางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองเตียน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

310161v4