ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของ นายประสาทธ์ เงินยวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. เพชรบุรี

S 12009618

ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของ นายประสาทธ์ เงินยวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. เพชรบุรี

 fxdhdncghjn

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล การตรวจราชการ จังหวัดเพรชบุรีของ นายประสาทธ์ เงินยวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ.โรงสีแห่งความสุข อำเภอบ้านลาด ตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี

310161v4