ติดตามแปลงเรียนรู้ด้านข้าวในโครงการศพก.

28379596 1840705939335133 6736468094216991520 n

ติดตามและจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าวในโครงการศพก.

 page

            วันที่ 2 มีนาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามและจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าวโดยวิธีการใช้รถดำนาในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนครชัยศรี, พุทธมณฑล, ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

310161v4