จัดนิทรรศการโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี2561

S 29188144 Copy

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ssssaa 

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายกฤษณะ เฉลิมพล เจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี2561 ณ แปลงนาข้าวนางลมัย ทองประจำ หมู่ที่10 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

310161v4