จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลท่าคอย

timeline 25610228 123053 Copy

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลท่าคอย

 1233445365756ggggg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก และนางสาวระวิวรรณ บุญธรรม ลูกจ้างโครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ โรงเรียนชาวนาบ้านบึงกระจับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

310161v4