จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ ศพก. อำเภอเขาย้อย

S 9257107 Copy

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

ffffffffdddd

วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา, นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก. อำเภอเขาย้อย ตำบลบางเค็ม จังหวัดเพชรบุรี

310161v4