ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศพก. แหลมบัว

timeline 25610222 134629 Copy

ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศพก. แหลมบัว

 page

                       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรรมการข้าว,นายสุวัฒ เจียระคงมั่น รองธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วย นางอัญญากร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. แหลมบัว) หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

310161v4