ร่วมจัดเวทีข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่

610209 2

ร่วมจัดเวทีข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ 

610209 1

                             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายมงคล จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวปนัณฐา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวจันจิรา แป้นน้อย เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมจัดเวทีข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ต.บางจาก  อ.เมือง  จ.เพชรบุร

 

 

310161v4